הר הכסף © כל הזכויות שמורות למיי אדווייס - My Advise סוכנות לביטוח בע"מ מספר רישיון 515888493

בפיקוח וברישיון
משרד האוצר

Why choose a law firm?

On-page or on-site SEO includes practice strategies to optimize an individual page on a website and improve the rankings of a website, and earn organic traffic.

How will I know which attorney is best for me?

Any incoming links to a website or web page are known as backlinks. High-quality backlinks help the web pages to rank up and have better visibility on the search engines.

What do you get for your attorney’s fee?

A do-follow link acts as a backlink that is counted by search engines and help in enhancing the ranking of a site, while a no-follow link, usually, does influence the ranking in the search engine index.

What types of cases does your law firm handle?

Meta Robot tags are better as they help in forcing the search engine crawlers not to index and display hidden pages. It also ensures that the link equity is not being lost, with the use of the ‘follow’ command.

How can I become a client of your firm?

Meta Robot tags are better as they help in forcing the search engine crawlers not to index and display hidden pages. It also ensures that the link equity is not being lost, with the use of the ‘follow’ command.

contact us

Do You Have Any Question?

שם פרטי
שם משפחה

מספר נייד
כתובת דוא"ל

תעודת זהות
תאריך הנפקה

חתימה
אחת שלכם

טוב שבחרת לאתר את כספיך האבוד איתנו !

כמה פרטים ואנחנו נוכל לאתר היכן נמצא הכסף האבוד והיכן הוא נמצא!